نرم افزار انتقال مطالب از فید به بیان ( Blog.ir )

نرم افزار انتقال مطالب از فید به بیان ( Blog.ir ) ارسال پست اتوماتیک از RSS به وبلاگ های بیان ( Blog.ir )